Avís legal

Reutilització de la informació

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), com a ens competent per a la gestió del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC), permet la reutilització dels continguts i les dades d'aquest web per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per l'instrument legal CC0 de Creative Commons, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Cal remarcar que la geoinformació inscrita a l’RCC o accessible des d'aquest, incloent-ne el seu catàleg (el qual forma part de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya), està sotmesa a llicències específiques, principalment en funció del seu autor.

D’altra banda, d’acord amb l’article 11 de la Llei 26/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, la geoinformació inscrita en la secció corresponent de l'RCC és oficial i d'ús obligatori:

  • per a totes les administracions catalanes per a la formació de nova cartografia, i

  • en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

 

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques i símbols distintius de l’ICGC, ni de l’RCC, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l’ICGC i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

Privacitat: protecció de dades personals

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) garanteix el dret a la protecció de les dades personals que recull en l’àmbit del Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC), en els termes establerts per la normativa vigent, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals.

Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Per a més detalls, podeu consultar la Política de protecció de dades personals en el RCC.

 

Política de galetes

Utilitzem galetes (cookies) per distingir-vos d'altres usuaris en el web de l’RCC i el seu catàleg, per millorar la informació i els serveis que us oferim, i per facilitar-vos l'accés. Aquestes galetes no poden ser utilitzades per identificar-vos personalment, ja que s'associen únicament a un usuari anònim i el seu dispositiu.

Podeu configurar el vostre navegador per rebutjar totes o algunes galetes, o per tal que us alerti quan els webs n'instal·len o hi accedeixen. Si desactiveu o rebutgeu les galetes, tingueu en compte que algunes parts del web poden ser inaccessibles o no funcionar correctament.

Per a més detalls, podeu consultar la Política de galetes del web de l'RCC

Data d'actualització: 21.09.2020