Sobre el web

www.rcc.cat

 

Aquest és el web oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya, on es poden consultar els elements que conté aquest Registre i inscriure'n de nous.