Contacte i ubicació

Contacte

Les vostres dades personals no seran utilitzades per a altres finalitats que no sigui adreçar-vos una resposta.

Ubicació

Institut Cartogràfic de Catalunya
Parc de Montjuïc - 08038 Barcelona
Tel. 93 567 15 00 - Fax. 93 567 15 67

Veieu mapa »