Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els fitxers, textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l'ICC, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • L'ICC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços externs que no siguin dependents d’aquest portal web.
  • La responsabilitat de l’ús de la informació del lloc web és de l’usuari de la mateixa.
  • L'ICC no garanteix que el web i els servidors estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • En cap cas les "galetes" o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.