Consulta el Registre

La geoinformació inscrita a l'RCC està catalogada dins de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC), la qual conté també altra geoinformació (no oficial).

Mitjançant la imatge blava d'aquesta pàgina s'accedeix al catàleg IDEC, però mostrant-hi només la geoinformació inscrita a l'RCC (hi consta com a "REGISTRADA OFICIAL").

En qualsevol cas, navegant pel catàleg IDEC, sempre podeu seleccionar manualment aquesta opció: